โปรดอุปการะ
เด็กสักคน
เพียงวันละ 20 บาท หรือ 600 บาทต่อเดือน อย่างต่อเนื่อง
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและอนาคตของเด็กยากไร้คนหนึ่งได้

   เงินบริจาคของท่านจะช่วยให้เด็กได้รับอาหารครบ 3 มื้อ มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้สอย ได้รับการดูแลสุขภาพ มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างที่ควรจะเป็นและที่สำคัญคือ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นสูงสุดตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน

ครอบครัวของเด็กเหล่านี้จะได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงดูเด็ก และความช่วยเหลือจากโครงการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งชุมชน และโรงเรียนก็จะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้พึ่งตนเองได้ในระยะยาว อาทิ การปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก ห้องสมุด สื่อการ เรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ถังเก็บน้ำ และเครื่องกรองน้ำ

การอุปการะเด็กจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กด้อยโอกาสให้ดีขึ้น ความรักและความห่วงใยของท่านจะช่วยให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนดี

เงินบริจาค 600 บาท (ต่อเดือน) เอาไปใช้อย่างไร?

"หลายท่านมีความสงสัยค่ะ ว่ามูลนิธิ ฯ ทำอย่างไรกับเงินบริจาค ดิฉันขออธิบายง่าย ๆ แบบนี้ค่ะ เงินที่ท่านอุปการะเด็กหรือส่งเสียเด็กเดือนละ 600 บาทนั้น เราไม่ได้นำเงินสด ๆ 600 บาท ไปให้เด็กโดยตรง เพราะถ้าหากทำเช่นนั้นก็จะเกิดอันตราย ประการแรก เด็กเล็ก ๆ 2 ขวบ 5 ขวบ 10 ขวบ ยังไม่รู้จักค่าของเงินค่ะ และยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะนำเงินไปใช้อย่างไรดีให้คุ้มค่า ความกังวลประการที่ 2 คือ บางทีครอบครัวเด็ก ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องปากท้องอยู่ หากได้รับเงินสดส่วนนี้ไป ก็อาจจะนำเงินนั้นไปแก้ไขปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าของเขาก่อน โดยที่อาจจะนึกว่า เรื่องเด็กไปโรงเรียนนั้น เอาไว้ก่อนก็ได้ โรงเรียนไม่หายไปไหน ไปโรงเรียนไปวันไหนก็ได้

ด้วยความกังวลทั้ง 2 เรื่องนี้ ทำให้มูลนิธิทั้งหลาย รวมทั้ง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึงหลีกเลี่ยงที่จะนำเงินสด ๆ ไปแจกเด็กโดยตรง ที่สำคัญอีกประการ การแจกเงินเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ถึงเราก็มองในแง่ดีว่าเป็นความอยากจะช่วยเหลือชีวิตเด็ก แต่ในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น ดิฉันคิดว่าเราก็อาจจะไปละเมิดความเป็นมนุษย์ของเด็กรึเปล่า ให้เงินสด ๆ ไป ยิ่งทำให้เด็กงอมืองอเท้า รอรับแต่เงินหรือเปล่า

ดังนั้นเงินบริจาค เงินอุปการะเด็ก เราจึงนำมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันแล้วบริหารจัดการ การทำเช่นนี้ทำให้เด็ก ๆ ได้รับอานิสงส์มากกว่าค่ะ ยกตัวอย่างเช่น มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีเด็กอยู่ 58,600 คน มีท่านผู้อุปการะ 27,000 คน ยิ่งช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดี แต่ละเดือนมีการยกเลิกอุปการะเด็ก 500-600 คน ฉะนั้นเด็ก ๆ ที่ไม่มีผู้อุปการะ ก็ได้รับอานิสงส์จากเงินของท่านด้วย แล้วที่ว่าการบริหารจัดการ เช่น ชุดวอร์มกันหนาวที่น้อง ๆ ได้ใส่ ถ้าเรานำเงินไปให้ครอบครัวไปซื้อเอง เขาก็จะซื้อในราคาปลีก แต่เรานำไปบริหารจัดการ สั่งตัดเย็บแบบหลาย ๆ ตัวก็จะได้ในราคาพิเศษ แล้วเด็กก็จะได้เสื้อกันหนาวกันทั่วทุกคน ในแต่ละปีเด็กของเราจะได้ทุนการศึกษา แต่ละคนจะได้มากน้อยแตกต่างกันไปตามระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมฯ จะได้มากกว่าชั้นอนุบาล เป็นต้น แต่ที่สำคัญกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราทำล้วนเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินบริจาคของท่านในการจัดทำทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ค่ายศิลปะ วาดรูป ฯลฯ เป็นเงินบริจาคของท่านนี่แหละค่ะที่ทางเรานำมาใช้ซื้อกระดาษ, สี, จ่ายค่าวิทยากร ค่ารถ เล็ก ๆ น้อย ๆ 500–600 บาท อีกทั้งค่าเดินทางของเด็ก ๆ ค่าอาหาร ล้วนแต่ต้องอาศัยเงินที่ท่านบริจาคมาทั้งสิ้น

ในบางครั้งก็อาจจะมีความเข้าใจผิดค่ะ บางทีถ้าถามเด็กเล็กๆ ว่า หนูได้อะไรจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. บ้าง? เด็กตอบไม่ถูกหรอกค่ะ ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็ก ๆ ด้วย แต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย ก็สามารถตอบได้ว่า ได้ทุนการศึกษา ได้ชุดวอร์ม แต่อย่างไรก็ตาม เด็กก็จะรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเท่านั้น เช่น ถ้ามีการจัดค่ายอยู่อีกอำเภอหนึ่ง แล้วเด็กคนนี้ไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม เด็กคนนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามีค่ายกิจกรรมนี้อยู่ หรือว่าท่านไปสอบถามเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพียงอย่างเดียว เด็กคนนี้ก็จะรู้เกี่ยวกับค่ายอย่างเดียว ก็จะไม่รู้ว่า มูลนิธิฯ ได้ให้คอมพิวเตอร์ 4 เครื่องกับโรงเรียนนี้ หรือมอบหนังสือสมุดจำนวนเท่านี้เล่ม จำนวนเงินกี่บาท ๆ แก่โรงเรียนนั้น หรือมูลนิธิฯ จัดโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องในชุมชนนั้นชุมชนนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะไปโทษว่าเด็กว่าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะ แต่เด็กเขาไม่รู้ทั้งหมด หากท่านประสงค์จะทราบรายละเอียดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะชี้แจงกับท่านได้อย่างละเอียดมากกว่าค่ะ" ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

การบริหารเงินบริจาค

เงินที่ท่านส่งมาเพื่ออุปการะเด็กจะนำไปใช้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมด้านโภชนาการ สุขอนามัย น้ำดื่มสะอาด การศึกษา ค่ายานพาหนะไปโรงเรียน การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เด็กในอุปการะของท่านจะเกิดความรู้สึกภูมิใจว่า ตนได้รับความรักและความห่วงใย จากผู้มีจิตเมตตา อันจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตัวเอง และเกิดความมั่นใจในตัวเองที่พร้อมที่จะก้าวต่อไป สู่อนาคตที่สดใส

เงินบริจาคของท่านจะนำไปรวมกับเงินบริจาคของผู้อุปการะเด็กท่านอื่นๆ ในพื้นที่โครงการเดียวกัน เพื่อนำไปให้แก่โครงการช่วยเหลือและ พัฒนาเด็กที่ ดำเนินการอยู่ในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่

ไม่เพียงแต่เด็กในอุปการะของท่านเท่านั้น ที่จะได้รับความช่วยเหลือ แต่เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันจะได้รับอานิสงส์ จากความ เมตตากรุณาของท่านด้วย

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn