อาหารเช้าเพื่อน้อง

“อาหารเช้า” มีความสำคัญเทียบเท่ากับหนังสือที่ใช้ในการเรียนรู้ของเด็กๆ ยังมี เด็กยากไร้อีกนับหมื่นคนที่ขาดอาหารมื้อสำคัญ

โปรดมอบโอกาสให้เด็กยากไร้ได้อิ่มท้องและอิ่มใจ...ในวันนี้

CLICK!! บริจาค 3,500 บาท (สำหรับเด็ก 1 คนตลอด 1 ปีการศึกษา)
CLICK!! บริจาคระบุจำนวน

หรือ โทร. 0 2747 2600

 “อาหารเช้า” จะช่วยเติมเต็มท้องที่ว่างมาทั้งคืน ทำให้มีพลังที่จะทำงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพลังสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ การเรียนรู้ความกระตือรือร้นการศึกษาวิจัยยืนยันว่า เด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้าจะเหนื่อยเร็วหงุดหงิดง่ายและจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆ ได้ช้า

โปรดช่วยให้เด็กท้องอิ่มใน อาหารมื้อสำคัญที่สุด

น้อง “อิสระ” จากในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อตอนอายุ 13 ปีแล้ว เขามีน้ำหนักเพียง 15 กก.และ สูงเพียง 108 ซม. เท่านั้น! ตอน 8 ขวบ เขาป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงทำให้ร่างกายแคระแกร็นตั้งแต่นั้นมา เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนน้องอิสระก็ไม่มีกำลังในการเรียนหนังสือและสมองของเขาก็ไม่มีพัฒนาการที่ดีอย่างเด็กทั่วๆ ไป

อาหารเช้า 3 ดี

  1. ดีต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
  2. ดีต่อการศึกษาเด็กๆ จะมีสมาธิ มีความพร้อมในเรียนรู้และทำกิจกรรม
  3. ดีต่อผู้ให้ได้แบ่งปันความสุขกับให้กับเด็กยากไร้

โภชนาการที่ดี คือ หลักประกันของการศึกษา
อันเป็นกุญแจสำคัญของการรอดพ้นจากความยากจน

เข้าร่วมโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง และ บริจาคเงินเพียง 3,500 บาท ท่านก็จะสามารถช่วยให้เด็ก 1 คน ได้มีอาหารเช้ารับประทานตลอดหนึ่งปีการศึกษาจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยให้เด็กยากไร้มีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจแจ่มใสพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเติบใหญ่ขึ้นเป็นอนาคตอันน่าภาคภูมิใจของเรา

ผลการดำเนินงาน

  • ปี 2553-2558 เด็ก 31,631 คน ได้รับประโยชน์
  • เกิดความร่วมมือในชุมชน ช่วยสมทบวัตถุดิบ
  • โรงเรียนช่วยระดมความร่วมมือของผู้ปกครอง ให้เด็กสมทบวันละ 1 บาท หรือข้าวสารเดือนละ 1กิโลกรัม

ด.ญ.กัญญารัตน์ บุตรสงกา (น้องข้าวกล่ำ) อายุ 10 ปี เรียนชั้น ป.4 จ.สกลนคร

  • เดิมมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เพียง 22 ก.ก. สูง 123 ซ.ม. เป็นเด็กเงียบ ซึมเศร้า เก็บเนื้อเก็บตัวอาศัยอยู่กับคุณยายและพี่น้อง 4 คน ในกระต๊อบเล็กๆ ริมทุ่งนายายรับภาระเลี้ยงดูหลานทั้ง 5 เพียงลำพังด้วยเบี้ยผู้สูงอายุและเก็บฟืน หาของป่าขาย
  • น้องข้าวกล่ำ เข้าร่วม โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงวันนี้เธอได้รับประทานอาหารเช้า จนมีน้ำหนักเพิ่มเป็น 25 กก. สูง 127 ซม. กลายเป็นเด็กสดใสร่าเริงตามวัย
  • “ดีใจหลายได้กิ๋นเข่าเซ้าอิ่มคู้มื้อลางมื้อยานกับน้องกะได้กิ๋นนำ” (ดีใจค่ะที่ได้กินข้าวเช้าอิ่มทุกมื้อบางวันก็เอาไปแบ่งให้ยายกับน้องด้วย)

บ้านหนองบัวคำ จ.นครพนม

  • ชุมชนตัวอย่างที่จัดกิจกรรมอาหารเช้าเพื่อน้อง มาแล้ว 2 ปี โดยระดมความช่วยเหลือจากผู้ปกครองให้สมทบเงินวันละ 1 บาท เพื่อเพิ่มคุณภาพ ปริมาณอาหารและนำไปซื้อกล่องข้าวให้เด็กใส่อาหาร เพื่อลดขยะจากโฟมและถุงพลาสติก

ข่าวความเคลื่อนไหว

วินัยดี... เริ่มที่อาหารเช้า

อาหารเช้า อาหารมื้อสำคัญที่ช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ไม่ใช่แค่เพียงอิ่มท้องในตอนเช้า โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอำนาจเจริญ ยังปลูกฝังวินัยให้กับเด็กๆ รับผิดชอบจาน ชาม ถาดหลุม และปัดกวาดโต๊ะอาหาร ทุกเช้าหลังรับประทานอาหารจนเป็นนิสัย

อาหารเช้า มื้อสำคัญของหนู

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องในโรงเรียน ไม่เพียงช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ทำให้ร่างกายพร้อมเรียนรู้ในแต่ละวัน หากยังส่งผลให้เกิดความเอื้ออาทร ร่วมมือกันระหว่างเด็กๆ ผู้ปกครอง ครู วัด และคนในชุมชนอีกด้วย

แม่จ๋า...หนูหิวข้าว เพราะทุกชีวิต...เลือกเกิดไม่ได้

ขณะนี้...มีเด็กยากไร้มากมายเหลือเกินต้องเผชิญชีวิตและมีเรื่องราวไม่แตกต่างกัน เพียงเพราะพวกเขาเลือกเกิดไม่ได้ หลายคนกินไม่อิ่มท้อง ชีวิตความเป็นอยู่ยากแค้นลำเค็ญ กลายเป็นเรี่ยวแรงหลักของครอบครัว ต้องออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร หนำซ้ำเด็กจำนวนไม่น้อยถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง เติบโตอย่างปราศจากความรักและอุ่นไอจากอกพ่อและแม่

อาหารเช้าเพื่อน้อง ลองชิมแล้ว อร่อยมาก!

อาหารเช้าจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของเด็ก พิสูจน์ได้จากข้อมูลที่ มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่อง ในรอบห้าเดือน เด็ก 7,489 คนที่ได้รับประทานอาหารเช้าซี.ซี.เอฟ. ใน 106 โรงเรียนและ 64 ชุมชนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 2.29 กก.และมีส่วนสูงเพิ่มเฉลี่ย 1.57 ซม.ต่อคน

เช้าอิ่มท้อง น้องมีสุข

เป็นโครงการที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ริเริ่มขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากองค์อุปถัมภ์ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาต่อเด็กๆ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อแก้ปัญหาเด็กๆ ที่ต้องไปโรงเรียนโดยไม่ได้กินอาหารเช้า

VDO Clip

Spot โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง

โปรดช่วยให้ เด็กท้องอิ่มใน อาหารมื้อสำคัญที่สุด
โทร 0 2747 2600 หรือ

3,500 บาท (เด็ก 1 คน 1 ปีการศึกษา) บริจาคระบุจำนวนเงิน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn