คุณานนท์ ยุวเกษตรกรรุ่นใหม่

แปลงดินที่เตรียมไว้ปลูกผัก และผืนนาที่กลายเป็นสวนผักหลากหลายชนิด ไกลสุดลูกหูลูกตา

"ผมอยากมีทุกอย่างในสวนของผม ทั้งข้าวในท้องนา พืชผักต่างๆ หมู ไก่ วัว ผมจะตั้งใจและจะทำให้ผืนนาหลังบ้านผมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และคนอื่นๆ ด้วย"

คุณานนท์ เด็กชายชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง รูปร่างอ้วนท้วม ผิวเข้ม พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด ยืนยันคำพูดเขาด้วยท่าทางจริงจัง เมื่อ 3 ปีก่อน ตอนที่พี่ๆ ไปเยี่ยมบ้าน

เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่คุณานนท์ ได้เข้าร่วม โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เขาได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช เพาะเห็ด ทำปุ๋ยชีวภาพ แบบอย่างการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้งานด้านการเกษตร 

คุณานนท์เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว แม้จะมีเวลาว่างเพียงเสาร์-อาทิตย์ ก็จะช่วยงานในไร่ในสวนอย่างเต็มที่ เมื่อเขาได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากซี.ซี.เอฟ. เขาก็ทุ่มเทในการเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ พร้อมด้วยแรงสนับสนุนจากครอบครัว

"เขาจะกลับมาบ้านวันศุกร์ตอนเย็น แล้วจะไปที่สวนก่อนเข้าบ้านซะอีก" พ่อเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจ

ถึงแม้วันนี้คุณานนท์จะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับ ปวช. แล้ว แต่เขาได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ มาใช้เลี้ยงหมูพื้นเมืองและวัวที่บ้าน เมื่อปีที่ผ่านมาน้ำสำหรับปลูกข้าวไม่เพียงพอ เขาก็หันมาใช้พื้นที่ที่เคยทำนา บางส่วนมาปลูกผักที่ใช้น้ำน้อยแทน เขาซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ทั้งผักบุ้ง ผักกาด ถั่ว และอีกหลายๆ อย่างมาปลูกเอง จนเกือบจะเต็มพื้นที่นา

"ผมชอบงานเกษตร ชอบเลี้ยงสัตว์ ในหมู่บ้านของผมมีแต่วัวพื้นเมือง ตัวเล็ก ขายไม่ค่อยมีราคา ที่วิทยาลัยของผมมีวัวลูกผสม ตัวใหญ่ และสามารถเลี้ยงที่บนพื้นที่สูงได้ ผมอยากได้พันธุ์วัวมาขยายพันธุ์เลี้ยงให้คนในหมู่บ้านเห็น" คุณานนท์ กล่าวด้วยความมุ่งหวังจะนำความรู้มาเผยแพร่ต่อในหมู่บ้านของเขา ในวันที่เขาจบการศึกษา

ทุกวันนี้คุณานนท์มีข้าวในท้องนา ผักหลากหลายชนิด วัว หมู และไก่เต็มเล้า นี่คือสิ่งที่ "พ่อหลวง" ของเราหวังจะได้เห็นเด็กยากไร้ มีแนวทางในการวางรากฐานชีวิต มีอาชีพ เป็นตัวอย่างที่ดี และพึ่งหาตนเองได้ในอนาคต


ข้าวออกรวงสีเหลืองทองอร่าม 


ไก่ขยายพันธุ์จนเต็มเล้า

ผักในสวนงอกงาม นี่คือผลผลิตของคุณานนท์ เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง จ.เชียงใหม่

อดุลย์ สอาด
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงใหม่
1 สิงหาคม 2559

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn