สร้างเยาวชนนักธุรกิจรุ่นใหม่ “ค่ายนักธุรกิจวัยทีน”เมื่อวันที่ 3-5 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคอนวิเนียนปาร์ค มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จัดอบรม “ค่ายนักธุรกิจวัยทีน” ให้กับน้องๆ เยาวชน 31 คนที่ถูกคัดเลือกจากเยาวชน 166 คนทั่วประเทศ

น้องๆ เยาวชนระดับชั้นมัธยมตอนต้น และตอนปลาย เป็นถึงเจ้าของธุรกิจเจ๋งๆ ที่มานำเสนอแผนธุรกิจของตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างกัน โดยมีวิทยากรจาก College of Innovative Business and Accountancy (CIBA) มาให้ความรู้เรื่องหลักการทำธุรกิจกับช่องทางทำธุรกิจออนไลน์ และเรื่องของ Business Model Canvas ซึ่งน้องๆ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขกับแผนธุรกิจของตนเองได้อย่างแน่นอนค่ะ  

แผนธุรกิจที่น้องๆ เยาวชนแต่ละคนนำมาเสนอที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจ แต่ที่โดดเด่นและน่าจับตามองเป็นพิเศษเห็นจะเป็นธุรกิจน้ำพริกแอรี่ และแผนธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน “จากที่ผมได้เข้าอบรมเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเขาได้สอนให้ผมรู้จักวิธีเลี้ยงไส้เดือน ผมเห็นประโยชน์ของไส้เดือนตั้งแต่ตัวมันและมูลของมันก็สามารถขายสร้างรายได้ ได้อีกด้วย” นายวุฒินันท์  สีสวย น้องต่อ เจ้าของธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนอธิบาย

“ที่บ้านหนูมีอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าขาย แล้วบางวันเห็ดที่เก็บมาก็ขายไม่หมดค่ะ หนูก็ปรึกษากับแม่ว่าเราจะทำอะไรกับเห็ดที่เหลือได้บ้าง แล้วแม่ก็ลองเอาเห็ดที่เหลือมาทำน้ำพริกเห็ดซึ่งมันเก็บได้นาน ก็เลยเสนอแผนธุรกิจทำน้ำพริกเห็ด เพราะสามารถต่อยอดเป็นรายได้อีกทางได้ค่ะ” พิชยา พรหมอุดม แอรี่ เจ้าของธุรกิจน้ำพริกเห็ด กล่าวอย่างภูมิใจ

น้องๆ นักธุรกิจวัยทีนทั้ง 31 คน ที่ถูกคัดเลือกมาจากน้องๆ 166 คนทั้วประเทศ เป็นผลผลิตจากโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง และโครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน มีเป้าหมายที่จะให้เยาวชนได้รับความรู้ รวมถึงแนวทางการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนให้เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ทางการเงิน เกิดการวางแผนธุรกิจ คิดอย่างมีระบบ สามารถเขียนแผนธุรกิจและดำเนินตามแผนที่วางไว้ได้นั่นเองค่ะ

ตัวแทนเยาวชนเจ้าของธุรกิจทั้ง 8 คน นำเสนอแผนธุรกิจของตนเอง

เจ้าหน้าที่โครงการคอยให้แนะนำกับน้องๆ เยาวชน หลังการเรียนเรื่องหลักการทำธุรกิจ

เยาวชนนักธุรกิจตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง

ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ มอบของรางวัลให้กับนักธุรกิจที่ชนะการโหวตธุรกิจที่น่าสนใจ

วิทยากรจากCIBA ให้ความรู้เรื่องช่องทางการทำธุรกิจออนไลน์ และ Business Model Canvas

พิชยา พรหมอุดม (แอรี่) เจ้าของธุรกิจน้ำพริกเห็ดแอรี่ และวุฒินันท์ สีสวย (ต่อ) เจ้าของธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn