“จุ๊บแจง จุฬาลักษณ์”และ“บี ปัทมาพร” 2 เยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ได้รับทุนการศึกษาจาก “โครงการกองทุนการศึกษา”

โรงเรียนบ้านห้วยคอมได้รับทุนการศึกษา จาก “โครงการกองทุนการศึกษา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือสถานศึกษา สนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้ ซึ่งมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,600,000 บาท  ครอบคลุม 155 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

จุฬาลักษณ์ ขันทอง หรือน้องจุ๊บแจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปัทมาพร เที่ยงดี หรือน้องบี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 โดย 2 เยาวชนจาก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจาก “โครงการกองทุนการศึกษา” น้องจุ๊บแจงอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งมีอาชีพทำไร่ พ่อแม่หย่าร้างกันตั้งแต่จุ๊บแจงยังเด็ก ส่วนน้องบีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งทำอาชีพทำไร่เช่นเดียวกัน

น้องจุ๊บแจงและน้องบีได้บอกเล่าความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจมากตอนที่มีคนไปแจ้งที่บ้านว่าตัวเองได้รับทุนจากในหลวง ร.9  พ่อกับแม่ดีใจมากเกือบร้องไห้  ในหลวง ร.9 เป็นผู้ที่น้องทั้งสองคนเคารพรักเปรียบเสมือนพ่อ พอได้รับทุนจากท่านก็ดีใจมาก

น้องจุ๊บแจงและน้องบียังบอกอีกว่า ในวันที่โตขึ้นจะเป็นคนดีทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด จะเป็นครูและกลับมาพัฒนาที่โรงเรียนห้วยคอม เพื่อตอบแทนโอกาสทางการศึกษาจาก “โครงการกองทุนการศึกษา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นเองค่ะ

น้องบี ปัทมาพร และน้องจุ๊บแจง จุฬาลักษณ์ ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn