ปิดทองหลังพระ “ทำความดี ไม่จำเป็นต้องโชว์!”

“เรื่องราวของพ่อที่ผมเคยได้ยินมา มีหลายๆ เรื่องที่ประทับใจ แต่เรื่องที่ชอบมากที่สุดคือเรื่องการปิดทองหลังพระ คำพูดส่วนหนึ่งของ น้องวิน หรือ ธีรพงษ์ ไชยกาอินทร์ อายุ 20 ปี จากจังหวัดน่าน

วินเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เรียนรู้และรู้จักเรื่องราวของพ่อหลวงจากสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ให้กับคนรุ่นหลัง

วินได้รับแรงบันดาลใจจากการได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจมากมายที่พระองค์ท่านได้คิดริเริ่มและลงมือทำ เริ่มจากตนเองที่สนใจเรื่องการทำฝ่ายชะลอน้ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้วินเริ่มต้นทำจิตอาสาด้วยการร่วมกิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำแล้ง และฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาทุกคนที่ทำความดีเพื่อพ่อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 

“ผมได้นำเอาคำสอน หลายๆ ข้อที่ทรงสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเรื่องการทำความดีโดยที่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ เป็นการประโยชน์แบบปิดทองหลังพระ ซึ่งพระองค์ท่านทำมาโดยตลอด”

อีกหนึ่งเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่พ่อหลวงสร้างไว้ และสิ่งที่วินได้ทำสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยไม่ต้องป่าวประกาศให้ใครรู้Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn