นักเพาะพันธุ์กบรุ่นจิ๋ว

เพราะความเมตตาของท่านที่มอบโอกาสให้กับเด็กยากไร้  ทำให้ โรงเรียนบ้านดอนดู่ จังหวัดอำนาจเจริญ มีนักเพาะพันธุ์กบรุ่นจิ๋ว สร้างรายได้และอาชีพให้กับเด็กนักเรียน

นักเพาะพันธุ์กบรุ่นจิ๋ว หรือ น้องๆ เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6 ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนแบ่งเวรการดูแล ให้อาหารกบ และคอยสังเกตการเจริญเติบโตของลูกในความดูแลของตัวเอง โรงเรียนสามารถขยายการเพาะเลี้ยงกบเพิ่มขึ้นเป็น 4 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กบ บ่อเลี้ยงลูกอ๊อด บ่อเลี้ยงกบขนาดเล็ก และบ่อเลี้ยงกบขนาดกลาง

ปัจจุบันกบที่มาจากนักเพาะพันธุ์รุ่นจิ๋วสามารถนำออกจำหน่ายสร้างรายได้ และยังแบ่งกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนต่อยอดในการเพาะเลี้ยงต่อไปในครั้งหน้า นอกจากนี้เหล่านักเพาะพันธุ์รุ่นจิ๋วได้นำความรู้ที่ได้ไปขยายต่อให้กับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้านก่อเกิดเป็นอาชีพที่รายได้ในครัวเรือนของแต่ละชุมชนได้อีกด้วย

จากการสนับสนุนของท่าน ทำให้เด็กๆ มีอาชีพ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ขอขอบพระคุณ

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn