"หลอดยาสีฟันของพ่อ" สอนวินัยการเงินให้น้อง

วินัยการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญมากในขณะนี้  เพราะหนี้สินครัวเรือนของไทยพุ่งสูงกว่า 50% ของจีดีพีแล้ว แต่ “พ่อ” ได้ทำและพูดเรื่องนี้มานานแล้ว

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย(พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ )

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซี.ซี.เอฟ. ร่วมกับสถาบันนานมีบุ๊คส์จึงจัดอบรม “วิธีกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนในชุมชนใส่ใจการออม” ให้แก่อาสาสมัครรักเด็กและเจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ. 148 คน จาก 25 จังหวัด

กิจกรรมผลิตกระปุกออมสินอย่างง่ายจึงเกิดขึ้น โดยใช้กระปุกออมสินเป็นอุบายกระตุ้นให้เด็กสนุกกับการทำประดิษฐ์กระปุกออมสินและตกแต่งให้เป็นรูปร่างสัตว์ต่าง ๆ จาก ขวดน้ำพลาสติก กระป๋องแป้ง ด้วยฝีมือและจินตนาการของพวกเขาเอง ระหว่างนั้น ก็จะบอกเล่าเทคนิควิธีการออมเงินแบบ “พ่อ” ผลงานที่ได้ออกมาอาจจะไม่สวยงามเท่าที่มีขายอยู่ในท้องตลาด แต่ก็เป็นสิ่งเตือนใจว่า “หนูทำได้” ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เด็ก ๆ ออมเงินได้ไม่ยาก

วันนี้ เรามีหนูน้อย 1,134 คน จาก จ.สกลนคร, สุรินทร์, อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ที่ทำกระปุกออมสินใช้เองและเริ่มต้นการออมเป็นประจำ

แล้วคุณล่ะ? เริ่มประหยัดและเก็บออมหรือยังคะ?

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn