“ศาสตร์พระราชา” ช่วยคืนรอยยิ้มให้น้องๆ ชายแดนใต้

แม้ระเบิดจะยังไม่สิ้นเสียงและกลุ่มควันยังหนาทึบ แต่ภารกิจ “คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ชายแดนใต้” ยังไม่สิ้นสุด เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน และ 16-18 ตุลาคมที่ผ่านมา ซี.ซี.เอฟ. จ.นราธิวาส ได้นำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาจุดประกายแนวคิดให้แก่แกนนำเยาวชน ชั้น ป.4-ม.3 จาก 12 โรงเรียน รวม 160 คน ในค่ายเด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทดลองทำปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์จากวัตถุดิบธรรมชาติ ทำน้ำยากำจัดศัตรูพืชด้วยตัวเอง รวมทั้งได้ฝึกการทำบัญชีครัวเรือนและเรียนรู้ถึงความสำคัญที่จะต้องวางแผนการใช้จ่าย

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะดังก้องในค่าย แทนที่เสียงร้องไห้และหยาดน้ำตาของครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง น้อง ๆ เหล่านี้พร้อมแล้วที่จะกลับไปยังโรงเรียนของแต่ละคน และชักชวนเพื่อน ๆ ให้เริ่มต้นสร้างวินัยการออม พร้อม ๆ กับทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” ที่ “พ่อ” ทิ้งไว้เป็นมรดกให้ทุกคน 

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn