ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบ “ทุนสร้างอนาคต” ให้หนู

ในปีการศึกษา 2560 นี้ เด็กๆ 53,275 คน (ชั้นป.1-อุดมศึกษา) ฝากคำขอบคุณมายังผู้สนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ทุกๆ ท่านที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 146 ล้านบาท เพื่อสร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้ให้พวกเขา เงินทุนจำนวนนี้ช่วยต่อลมหายใจด้านการศึกษาให้แก่เด็กจากครอบครัวด้อยโอกาสที่พ่อแม่หมดปัญญาส่งเสียให้ลูกได้เรียนต่อชั้นสูงๆ  เด็กซี.ซี.เอฟ.ทุกคนจะมีสมุดบัญชีธนาคารประจำตัวสำหรับรับทุนการศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อฝึกให้รู้จักรับผิดชอบและเป็นเครื่องยืนยันความโปร่งใสในการมอบและรับทุนการศึกษา

มาดูข่าวพิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดต่างๆ กันค่ะ แล้วรอรับจดหมายขอบคุณจากเด็กที่ท่านอุปการะนะคะ

นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ที่จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้ารับทุน 746 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,917,800 บาท

 ดูภาพกิจกรรมการมอบทุนในจังหวัดต่าง ๆ - CLICK!

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn