ก้าวย่างเล็ก ๆ บนเส้นทาง “พอเพียง” ที่ยิ่งใหญ่

เพราะ “ท่าน” เด็ก ซี.ซี.เอฟ. 588 คน จาก 13 จังหวัด จึงมีโอกาสเข้ารับการอบรมเมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมเป็น “เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดการทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ การทำบัญชีครัวเรือน และการเก็บออม เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หลังอบรมแล้วเงินบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีและภาคธุรกิจ เช่น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนเป็น ไก่ เป็ด ปลา พืชผักสวนครัว พร้อมที่จะให้เยาวชนได้ทดสอบฝีมือจริง ๆ ในสวนหลังบ้านของตน อีกไม่กี่เดือนน้อง ๆ ก็จะมีไข่ มีปลา มีผัก ไว้ทำกับข้าว ไม่ต้องไปซื้อหาจากตลาด ทั้งอิ่มท้องและช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารประจำวันไปได้เยอะทีเดียว

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn