มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. รวมพลัง Custodian Club และตลาดหลักทรัพย์ จัดกิจกรรมมอบสุขภาพดี

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งมั่นจัดกิจกรรมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีขึ้น ล่าสุดร่วมกับคณะ Custodian Club คลับที่มีสมาชิกเป็นระดับผู้บริหารของธนาคารต่างๆ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ในชื่อกิจกรรม "น้องสุขภาพดี กับพี่ๆ Custodian Club" ณ โรงเรียนวัดสะพานคง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้แก่ พล.ต.ท.หญิง พจนี สุนทรเกตุ คุณธัญญา ศิริเวทิน คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ คุณปราโมช พสุวัต ให้การต้อนรับ ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.โดยนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง ได้แก่ รร.บ้านเขาขวาง รร.บ้านโกรกรกฟ้า รร.อนุบาลบ้านเพนียด รร.บ้านทุ่งตาแก้ว และ รร.บ้านลำโป่งเพชร ให้การต้อนรับ

ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เผยว่า "ต้องขอขอบคุณคณะ Custodian Club และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กให้เติบโตมีสุขภาพดี โดยกรุณาสละทั้งเวลาและเงินมาจัดกิจกรรม เด็กๆ ต่างประทับใจที่มีมื้อพิเศษในวันนี้ และได้รับประโยชน์หลากหลาย"

สุขภาพดีแรกที่พี่ๆ Custodian Club มอบให้ คือ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ กว่า 100 คน ของโรงเรียนวัดสะพานคง  และมอบสุขภาพดี ด้านต่างๆ ผ่าน การทาสีห้องน้ำ เพื่อเสริมสุขอนามัย การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน และ การปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน สร้างร่มเงาภายในโรงเรียน ขณะที่กิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ที่พี่ๆ Custodian Club มาทำร่วมกับเด็กๆ ซี.ซี.เอฟ. สามารถสร้างความสุข สร้างความสนุก สร้างรอยยิ้ม และความประทับใจมิรู้ลืม โดยตอนท้ายกิจกรรม เด็กๆ และคณะครูได้มอบของที่ระลึกแก่คณะ Custodian Club เป็นการขอบคุณ

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn