พี่ QBE สร้างฝัน ปันสุข น้อง ซี.ซี.เอฟ. ปี 4

19 พฤศจิกายน 2559 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “พี่ QBE สร้างฝัน ปันสุข น้อง ซี.ซี.เอฟ. ปี 4” ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มอุปการะเด็กในความดูแลของ มูลนิธิฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน มีเด็กในอุปการะทั้งสิ้น 25 คน ในจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ในทุกๆ ปี คิวบีอี ประกันภัย จะสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก เมื่อผู้บริหาร คิวบีอี ประกันภัย ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์ เรื่องเป็นสถานที่ที่มีการใช้เพื่อการจัดค่ายเป็นประจำ แต่โรงเรียนขาดทักษะในการทำอาหารทำให้ต้องซื้ออาหารจากภายนอกในราคาที่แพง และเพื่อให้เด็ก สามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ในอนาคต จึงสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม และเชิญวิทยากรอาชีพมาสอนการทำอาหาร เบเกอรี่ ตลอดจนไอศครีม แก่เด็ก

คุณเชน ชไนเดอร์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นำพนักงานมาร่วมกิจกรรมฝึกทำอาหารและเบเกอรี่ บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน แต่ละกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสอนทำกระเพราไก่และข้าวคลุกกะปิ ทำบราวนี่ และทำไอศกรีมปลาหมึก ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างพี่ๆ QBE และน้องๆ ซี.ซี.เอฟ.

ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เผยว่า “ขอขอบคุณคิวบีอี ประกันภัย ที่สนับสนุนการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. มาตลอด 4 ปี ปีนี้ท่านกรุณาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ เท่ากับท่านไม่เพียงช่วยเด็ก แต่ช่วยครอบครัวเด็กด้วย ช่วยให้เขามีพื้นฐานในการสร้างรายได้ช่วยครอบครัวคะ ในฐานะตัวแทนน้องๆ เยาวชน ขอขอบคุณมากคะ ที่สละทั้งเวลาอันมีค่าและเงินมาจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้โอกาสเรียนรู้จากวิทยากรมืออาชีพ และได้ทดลองปฎิบัติจริง”

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn