บรรเทา กุณรักษ์ (จ.ยโสธร)

บรรเทา กุณรักษ์ จังหวัดยโสธร กำลังศึกษาในระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ผลการเรียน 3.50 ได้รับทุน 80 พรรษา รัชกาลที่ 9

บรรเทาเริ่มหารายได้เสริมระหว่างเรียนตั้งแต่อยู่ระดับชั้น ปวช.2 ด้วยการเปิดรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้าน มีรายได้ประมาณเดือนละ 4,000 กว่าบาท ซึ่งมีลูกค้าพอสมควรเพราะในหมู่บ้านของบรรเทาไม่มีร้านซ่อมเครื่องใช้ฟ้า นอกจากนี้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ บรรเทาจะทำงานที่ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มทำมาประมาณ 1 ปีแล้ว บรรเทาเล่าว่า “การทำงานพิเศษทำให้มีรายได้ในระหว่างเรียน สามารถช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเอง

การเก็บออมเงินที่ได้จากการทำงานพิเศษ บรรเทาได้แบ่งเงินออมออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อ รวมถึงซื้ออุปกรณ์การเรียน และในส่วนที่ 2 เก็บไว้เพื่อลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมเครี่องใช้ไฟฟ้า

นอกจากบรรเทาจะรู้จักทำงานหารายได้ให้กับตัวเองแล้ว ผลการเรียนก็ดีแบบนี้เป็นเยาวชนที่เก่งอีกคนหนึ่งเลยนะคะ

บรรเทา กำลังซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อหารายได้เสริม

บรรเทา (คนกลาง) และเพื่อน ขณะช่วยกันซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn