พรพรรณ ชาธิพา (จ.มุกดาหาร)

พรพรรณ ชาธิพา อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร อาชีพปัจจุบันเป็น พนักงานการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.มุกดาหาร

  • พ.ศ. 2538 ได้รับอุปการะ ซี.ซี.เอฟ. เมื่ออายุ 7 ปี
  • พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย สาขาการบัญชี
  • พ.ศ. 2551 ปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
  • พ.ศ. 2553-2556 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท อีเทอร์นีตี้แกรนด์ โลจิกติค จ.สมุทรปราการ
  • พ.ศ. 2556-2557 พนักงานการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.เชียงราย
  • พ.ศ. 2557 ย้ายกลับมาประจำที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ.

  • แกนนำเด็กในเรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่

“ก่อนเข้ามาอยู่ ซี.ซี.เอฟ. ลำบากมาก ครอบครัวมีอาชีพทำเกษตรผสมผสาน พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกๆ 3 คนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน ทุกวันนี้ในวันหยุดจะกลับมาบ้านพ่อแม่ ที่ อ.นิคมคำสร้อย มาช่วยพ่อแม่ทำนา ทำเกษตรผสมผสาน ดิฉันได้ทำฟาร์มเพาะเห็ดเล็กๆ ขึ้นในหมู่บ้าน เวลามีงานเพาะก้อนเห็ดเข้ามาก็จะจ้างเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ในหมู่บ้านมากรอกถุงเห็ด เป็นการช่วยสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้เด็ก ซี.ซี.เอฟ.ใน บ้านน้ำเที่ยงค่ะ "

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn