เรื่องเล่าจาก CCF
แซม นักธุรกิจพอเพียงเพาะปลาดุก
16 กุมภาพันธ์ 2560
แซม กันตินันท์ อายุ 15 ปี “นักธุรกิจพอเพียง” เขียนโครงการเลี้ยงปลาดุกและขยายพันธุ์ปลาดุก โดยยึดหลัก “จะเดินตามรอยพ่อ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง” แซมใช้เวลาเลี้ยงปลาดุกเพียงสามเดือน ก็สามารถนำมาเป็นอาหารในครอบครัวและได้แบ่งขายในหมู่บ้านมาเป็นรายได้ให้กับครอบครัว
อ่านต่อ
แม่อุ๊ยปั๋น : ผู้เฒ่าสอนละอ่อน
10 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ
คลังอาหาร...สร้างรายได้ให้เด็กชาวเขา
30 มกราคม 2560
อ่านต่อ
เมล็ดพันธุ์ความดีต้องเริ่มที่วัยเด็ก
27 มกราคม 2560
อ่านต่อ
นิภาดา เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ล่าฝัน (ชมคลิป)
25 มกราคม 2560
อ่านต่อ
ขอแค่...ความเข้าใจก็พอ
20 ธันวาคม 2559
อ่านต่อ
เอิร์น แกนนำเด็กผลผลิตฉลาดรู้เรื่องเพศ
9 ธันวาคม 2559
อ่านต่อ
1 / 12
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn