ความผิดพลาด หากแก้ไข ทำให้ชีวิตยังคงสวยงาม

น้องหนูดี (นามสมมุติ) แกนนำฉลาดรู้เรื่องเพศโรงเรียนบ้านโนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้ผ่านการอบรมเรื่องสุขอนามัยวัยเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์การคุมกำเนิด และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แล้วได้นำสิ่งที่ได้รับเรียนรู้มาถ่ายทอดให้น้อง ๆ เพื่อน ๆ 

หนูดีชื่นชอบการแสดงบทบาทสมมุติ การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ นอกจากจะสนุกสนานแล้ว น้องยังได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอีกด้วย แต่นั่นก็เป็นเวลาเกือบ 1 ปี ที่หนูดีได้ทำกิจกรรมแกนนำฉลาดรู้

ชีวิตของเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อหนูดีตั้งครรภ์ เส้นทางเดินชีวิตที่พลาดพลั้งก่อนวัยอันควร แต่เธอกล้าพูด เล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าแก่คนอื่น

แน่นอน... เธอเสียใจที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยากบอกน้อง ๆ ว่าจะทำอะไรให้ดี ๆ และอยากให้เอาเรื่องราวของตัวเองเป็นตัวอย่าง

จากนี้หนูดีจะสร้างและดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด เธอยังมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อ และจะกลับมาเป็นแกนนำฉลาดรู้ฯ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเองให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้

เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ หากยังเต็มไปด้วยขวากหนาม ความผิดพลาดเป็นปกติ ยอมรับ เรียนรู้ เข้าใจ แล้วอยู่ร่วมกับมัน ทำให้ชีวิตกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง

เหมือนที่ หนูดี ได้ทำ...

ปัทมพร  อนุสนธิ์
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุบลราชธานี
4 กันยายน 2560

 

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn