อาร์ม เด็ก ซี.ซี.เอฟ. น้อมนำทำตามพ่อ

เศรษฐกิจพอเพียง คือการตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

นายปรัชญา พักษร หรือ น้องอาร์ม อายุ 17 ปี ครอบครัวอาร์มมีสมาชิก 3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ และตัวเอง พ่อแม่มีอาชีพทำการเกษตรเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งปัจจุบันน้องอาร์มเป็นเด็กเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น เป็นปีที่ 3 แล้ว น้องอาร์มมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลน้ำพอง ซึ่งน้องอาร์มเองก็ตั้งใจเรียนและยังสมัครเป็นเยาวชนอาสาของโรงพยาบาลน้ำพองโดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการต้อนรับผู้ป่วย และแนะนำขั้นตอนการรับบริการจากทางโรงพยาบาล และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

น้องอาร์มได้รับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 125 ก้อน ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 500 ตัว เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 5 ชนิด และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร อาร์มได้ทำโรงเรือนขนาดเล็ก สำหรับไว้ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า และทำการรดน้ำก้อนเชื้อเห็ดทุกวัน ทำให้เห็ดออกดอกดี ส่วนการเลี้ยงปลาดุกเนื่องจากที่บ้านน้องอาร์มไม่มีบ่อสำเร็จรูป และบริเวณบ้านมีขนาดจำกัด พ่อและน้องอาร์มช่วยกันขุดบ่อปลา และนำพลาสติกดำมาขุดดินให้เป็นบ่อในการเลี้ยงปลา โดยแยกเป็น 2 บ่อ คือบ่ออนุบาลปลา และบ่อสำหรับปลาตัวใหญ่ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินไว้ใช้ภายในครอบครัว หลังจากเลิกโรงเรียนกลับมาถึงบ้านน้องอาร์มจะให้อาหารปลา รดน้ำก้อนเชื้อเห็ด และพืชผักสวนครัว น้องอาร์มชอบและดีใจมากที่ได้เห็นผลผลิตที่ตัวเองลงมือทำ

ผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าและปลาดุก น้องอาร์มนำมาประกอบอาหารกินภายในครอบครัว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในส่วนที่เหลือนำไปขายให้เพื่อนบ้านเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ที่โรงเรียน โดยอาร์มจะทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตัวเองในแต่ละวัน อาร์มภูมิใจและดีใจมากที่ได้เข้าร่วมเป็นเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสานต่อนำความรู้ที่ได้ไปบอกน้องๆในเขตบริการของตัวเอง โดยน้องอาร์มมีความมุ่งหวังที่จะไปสู่การเป็นเยาวชนนักธุรกิจพอเพียงในปีต่อไป 

สาโรจน์  ศิริเมือง
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดขอนแก่น
12 ธันวาคม 2559

 

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn